ท่าวังมนต์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าวังมนต์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ท่าข้ามแม่น้ำชี บ้านดอนบม หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2งาน36ตารางวา เป็นสถานที่ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้ทำพิธีตักน้ำจากท่าวังมนต์เพื่อใช้ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น งานฉลิงกรุงเทพฯ 200 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติฉลองสำหรับในหลวงรัชกาลที่9 โดยคณะพราหมณ์และข้าราชผู้ใหญ่ของจังหวัดมาทำพิธีตักน้ำและนำเข้าเฝ้าในหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสังคมมาชั่วหลายสิบปี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ เช่น งานเข้ากรรมปริวาสกรรม งานบวชเนกขัมจาริณีและฟังธรรมเทศนาในโอกาสต่าง ๆ เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใหญ่ คือ จะมีต้นยางขนาดใหญ่หลายสิบต้น ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน และจะพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนสาธารณะต่อไป
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ ใช้ถนนเลี่ยงเมือง ทางเข้าบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :341