พระบรมสารีริกธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระบรมสารีริกธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าดอนหัน ต.กุดจอก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.56
longitude :  102.46
รายละเอียด :  วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก ต.กุดจอก อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา พระพุทธสัมโพธิญาณุตตโมภาส บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เบอร์โทร. 081-621-0259
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :423