น้ำตกวิภาวดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวิภาวดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านใน ต.ปากแพรก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่เกิดจากธรรมชาติ
การเดินทาง :  ถนน 401 สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม :360