หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ดอกคำใต้ > อ่าวเก็บน้ำร่องสัก
อ่าวเก็บน้ำร่องสัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่าวเก็บน้ำร่องสัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054457028
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำร่องสัก เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประชาชนตำบลบ้านปิน ทั้งในด้านในการท่องเที่ยว และใช้ในการอุปโภคและบริโภคฯลฯ
การเดินทาง :  สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ โดยทางบก (รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์,และรถยนต์ทุกประเภท)

จำนวนผู้เข้าชม :379