วัดคู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.ม่วงเตี้ย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  100.34
รายละเอียด :  วัดคู เป็นชื่อ วัดร้างวัดหนึ่ง ปัจจุบันอยู่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีรูปลักษณะเป็นโบสถ์ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นั่งขัดสมาธิอยู่กลาง มีพระพุทธรูป แกะสลักจากศิลาแดง นั่งอยู่ 4 องค์บริเวณรอบนอก พระอุโบสถมีต้นมะขามใหญ่มีอายุมาก มีความกว้างโดยรอบ 5.70 เมตร มีอายุกว่าร้อยปี และด้วยอานุภาพและพุทธคุณ ของวัดคู ในนามของ หลวงพ่อเชตุนี้เอง ทำให้สาธุชนทั้งใกล้และไกลต่างพากันให้ความเคารพ นับถือ เชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นเรื่องของการบูชาขอพรให้เกิดศิริมงคล รักษาโรคภัยไข้เจ็บ บำบัดทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งปวง การรอดพ้นจากการถูกเกณฑ์ทหาร ขอโชคลาภฯลฯ ต่าง ๆ เหล่านี้ จึงมีผู้คนมาปิดทองกราบไหว้ บนบาน แก้บน โดยการถวายละครใบ้ พุ่มทอง ผ้าสี พวงมาลัย มาติดแขวนประดับถวายโดยรอบองค์หลวงพ่อ ปัจจุบัน ได้ถือเอาวันแรม 10 ค่ำ และวันแรม 11 ค่ำของเดือน 11 ทุกปี เป็นวันงานปิดทองประจำปีหลวงพ่อ ทุกปีไป จนขณะนี้ บริเวณวัดคูได้เป็นบริเวณที่สวยงดงาม สะอาดตา มีความสง่า จนสาธุชนผู้พบผ่านไปมาจะต้องยกมือไหว้บ้าง บีบแตรบ้าง ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ ขอบารมีจากหลวงพ่อเชตุให้คุ้มครองตนเอง ทุกคนไปนี่แหละ จึงได้นามพูดขานติดปากว่า หลวงพ่อเช
การเดินทาง :  สถานที่ตั้งวัดคูอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จำนวนผู้เข้าชม :394