หมู่บ้านเบญจรงค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านเบญจรงค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ดอนไก่ดี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0 3484 3371
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุมชน หมู่บ้านเบญจรงค์
การเดินทาง :  รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :306