ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.8,9 ต.เจริญศิลป์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.60
longitude :  103.55
รายละเอียด :  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้เริ่มมาจากการที่ราษฎรบ้านกุดนาขาม
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ไปทางทิศเหนือ 2.7 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :325