วัดเขาดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัด 1 ใน 6 แห่ง ที่สำคัญของ ต.หนองมะโมง มีประชาชน ม.1,ม.2 และชาว อ.หนองมะโมง มาตักบาตรทำบุญเป็นประจำ
การเดินทาง :  ห่างจาก ทต.หนองมะโมง ระยะทาง 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :59