หน้าแรก > ภาคกลาง > สุพรรณบุรี > สามชุก > วัดทุ่งสามัคคีธรรม
วัดทุ่งสามัคคีธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทุ่งสามัคคีธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-496567
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "วัดทุ่งสามัคคีธรรม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมวัดชื่อวัดทุ่งเป็นวัดร้าง สันนิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ มีปูชนียวัตถุ/ปูชนียสถาน ๑. วิหารเก่า จำนวน ๑ หลัง ๒.ศาลาแก้ว จำนวน ๑ หลัง ๓.ศาลาเรือหงส์ จำนวน ๑ หลัง ๔.ศาลาเรือสุพรรณพระกัมมัฏฐาน จำนวน ๑ หลัง
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

จำนวนผู้เข้าชม :141