หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > เมืองชัยนาท > พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่รวบรวมเก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ ๓ ไร่ ๔๕ ตารางวา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตั้งขึ้นด้วยความสนใจของพระชัยนาทมุนี (นวม สุทตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซึ่งได้รวบรวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่พบในเขตจังหวัดชัยนาทและบริเวณใกล้เคียงมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานของวัดเป็นจำนวนมาก ต่อมาพระชัยนาทมุนีได้ยินดีมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ดังกล่าวให้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ กรมศิลปากร จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ทรงไทยประยุกต์ขึ้นในบริเวณใกล้กับวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี เพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระชัยนาทมุนี เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา การเข้าชม เปิดบริการวันพุธ-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท
การเดินทาง :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี เป็นหน่วยงานสังกัดศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณระยะห่างทางจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงพิพิธภัณฑ์ประมาณ ๕ กิโลเมตร และจากตัวเมืองชัยนาทถึงพิพิธภัณฑประมาณ ๗ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :406