น้ำตกดาดาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกดาดาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.11 ต.วังชมภู
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044109773
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีลักษณะน้ำใสและไหลแรงตลอดทั้งปี บริเวณเป็นตาดมีเกาะแก่งหิน เต็มตลอดความกว้างของน้ำชี มีต้นหว้าน้ำขึ้นแซมระหว่างซอกหิน ความต่างระดับที่ลดหลั่นลาดลงมาตลอดแนวยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นตาดน้ำจนถึงน้ำตกที่ไม่สูงมากนักน้ำตกดาดาดนี้จะมีลักษณะน้ำไหลดาดาดลงมาตามแก่งหิน ซึ่งงามราวเนรมิต น้ำตกแห่งนี้ชาวบ้านตำบลวังชมภูจะช่วยกันดูแลทั้งเรื่องความสะอาด รักษาสภาพให้งดงามตามธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ
การเดินทาง :  หมู่ที่ 11 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :349