น้ำตกผาลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกผาลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 บ้านเขาน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.23
longitude :  99.34
รายละเอียด :  น้ำตกผาลาดเป็นน้ำตกแห่งใหม่ อยู่ระหว่างพัฒนาแลส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีความสวยงามมาก ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะมีปริมาณน้อย นักท่องเที่ยวที่สนใจ ควรเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว บนทางหลวงหมายเลข 3199 กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงท้องถิ่น ประมาณ 15 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก

จำนวนผู้เข้าชม :414