น้ำผุดนาเลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำผุดนาเลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-876555
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กระราวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงน้ำผุดนาเลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีทีศนียภาพที่สวยงาม
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 125 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการอำเภอคอนสาร ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :344