พระพุทธรูปเจ็ดร้อยปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธรูปเจ็ดร้อยปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเจดีย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธรูปศิลาแลงขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๓ ศอก สูง ๘ ศอก ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยทราวดี มีพุทธศิลปะที่วิจิตรงดงาม หันพระพักรไปทางทิศตะวันตก พระโอษฐ์ (ปาก)สีแดง เป็นพระโบราณวัตถุ พระคู่บ้านคู่เมืองคอนสารที่ศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า ๗๐๐ ปี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :327