แหล่งเตาเผาสวาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งเตาเผาสวาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกใหญ่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.48
longitude :  103.19
รายละเอียด :  เป็นแหล่งอารยธรรมแบบขอม บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2165 โนนเจริญ-พาชี ระยะทางประมาณ 16 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :425