โคกภูดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โคกภูดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหันน้อย หมู่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโคกหรือภู ที่เป็นดินสลับซับซ้อนกันตามธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำในแต่ละปี
การเดินทาง :  ระยะทางจากตำบลหนองแวงโสกพระ ถึงสถานที่ท่องเที่ยว ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :417