น้ำตกพลาญทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกพลาญทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กสูงประมาณ 10 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร (ด้านทิศใต้ของ โรงเรียนบ้านซำผักหนาม) น้ำตกเกิดต้นน้ำ ซึ่งเป็นน้ำซับ (น้ำซำ) หลายสายไหลไปรวมกันลงลำห้วยแล้วไหลรวมลงน้ำตก สวยงามมาก หากเป็นฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝน น้ำตกพลาญทองยังมีชั้นเล็กชั้นน้อย ที่ไหลลดหลั่นกันไปตามลำธารสายนี้ ซึ่งปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดเหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนหย่อนใจของนักเที่ยว
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :386