น้ำตกคลองลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อุทยานแห่งชาติคลองลาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.46
longitude :  99.43
รายละเอียด :  เดินจากทางจอดรถลงบันใดและทางเท้าผ่านโขดหินน้อยใหญ่ภายใต้เงาไม้อันร่มรื่นเข้าไปประมาณ 100 เมตร ก็จะพบกับสายน้ำที่ตกจากลงหุบเขาผ่านหน้าผาสูงชัน ถึง 100 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร สายน้ำใสเย็นสบายและภายใต้น้ำตกนี้ก็ยังมีแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่แอ่งน้ำไม่ลึกนักเหมาะแก่การลงเล่นเป็นอย่างยิ่ง และในระหว่างลำธารยังมีแอ่งน้ำสลับกับโขดหินอยู่เป็นระยะๆ เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่จะลงเล่นน้ำและนั่งพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติได้ภายใต้เงาไม้ที่ร่มรื่นตลอดลำธาร น้ำตกคลองลานเกิดจากลำห้วยที่ไหลลงมาจากขุนเขาคลองลาน ส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยหนึ่งในผืนป่าใหญ่ ผืนป่าตะวันตกอันอุดมสมบูรณ์ นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญในการอุปโภค บริโภคและในด้านการเกษตรอีกหลายชุมชนเลยที่เดียว สำหรับช่วงที่เหมาะแก่การเยี่ยมชมน้ำตกคลองลานคือช่วงปลายฝนต้นหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม- กุมภาพันธ์ เพราะระหว่างนี้น้ำตกจะมีน้ำมากและสวยงาม
การเดินทาง :  ? โดยรถประจำทาง เริ่มจากกรุงเทพฯ จะมีรถยนต์ ปรับอากาศ ป.1 และ ป.2 (กรุงเทพฯ-คลองลาน) ที่สถานีขนส่งสายเหนือออกทุก 1 ชั่วโมง ปรายทางที่อำเภอคลองลาน (ตลาดคลองน้ำไหล) รถจะผ่านทางเข้า น้ำตกคลองลานก่อน ถ้าต้องการเที่ยวน้ำตกคลองลานก่อน หรือต้องการ