ฝายยางบ้านเขว้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายยางบ้านเขว้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ.เขว้า หมู่ 4 ต.ปะเคียบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-778624
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นฝายยางกักเก็บน้ำ โดยเป็นแหล่งน้ำแม่น้ำมูล และเป็นแหล่งน้ำสำหรับหาปลาแก่ประชาชน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :396