อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ข้าง รร.นาเดื่อพิทยาคม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :293