วัดพระธาตุแก้งกอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุแก้งกอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.โนนคูณ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-109762
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตำบลโนนคูณ และจะมีการจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอยของทุกปี
การเดินทาง :  อาณ่เขต ทิศเหนือ จัดกับ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ จดกับ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออก จดกับ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตก จดกับ ตำบลดงกลางและตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :413