โฮมเสตย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมเสตย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.86
longitude :  99.27
รายละเอียด :  โฮมเสตย์แม่กำปอง โฮมสเตย์ที่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (พาต้าอาวอร์ด) ของเอเชีย มีการจัดการบริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยอดเยี่ยม
การเดินทาง :  เส้นทางหลวง 1187

จำนวนผู้เข้าชม :706