พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :813