หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > กัลยาณิวัฒนา > ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงสามหมื่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยงวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านบ้านดงสามหมื่น เป็นชนเผ่าม้ง ทำการอาชีพการเกษตร ปลูกสตอเบอรี่ทั้งหมู่บ้าน
การเดินทาง :  จากเชียงใหม่ระยะทาง 120 กิโลเมตร โดยผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง ผ่านตำบลบ่อแก้ว ผ่านตำบลแม่แดด

จำนวนผู้เข้าชม :752