วัดเขาแก้วชัยมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาแก้วชัยมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :380