องค์พระสมุทรเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  องค์พระสมุทรเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดพระสมุทรเจดีย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  องค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เรียกกันว่า " พระเจดีย์กลางน้ำ " เนื่องจากที่ดิน บริเวณก่อสร้างเดิมเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ เรือขนาดใหญ่สามารถแล่นอ้อมรอบเกาะได้ แต่ต่อมาแผ่นดินได้งอกออกมาจนในปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกแล้ว ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เริ่มสร้างขึ้น สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพระยาศรีธรรมราช กับเจ้าพระยาคลังเป็นแม่กองจัดสร้างพระเจดีย์ขึ้นกลางเกาะ ตามพระราชประสงค์ของ พระราชบิดา เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2369 สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2371 พระราชทานนามว่า "พระสมุทรเจดีย์" จัดพิธีสมโภชน์มัสการพระสมุทรเจดีย์ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 จึงเป็นประเพณีประจำปีสืบต่อมา
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :413