วัดใหม่หนองพะอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่หนองพะอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.สวนหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของชาวตำบล สวนหลวง มีลำคลองชื่อคลองภาษีเจริญไหลผ่านหน้า วัดหนองพะอง
การเดินทาง :  สามารถเดินทางไปได้สะดวก โดยรถยนต์ส่วนตัว ได้

จำนวนผู้เข้าชม :302