หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านคลองปีกนก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.57
longitude :  100.27
รายละเอียด :  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวนเงิน 3 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างอาคารมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสนับสนุนชุมชนบ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ต.ท่าทราย ในการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข พร้อมจัดสร้างเครือข่ายนำร่องขยายผลไปยังตำบลและอำเภอ จนได้รับความสนใจจากชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี เนื่องด้วยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ มีศูนย์อบรมด้านอาชีพ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การประมง พืช และการพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ ร่วมมือร่วมใจ และเอื้ออารีต่อกันในชุมชน จนเป็นที่มาของศูนย์อบรมเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมู่บ้านคลองปีกนกได้รับเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาครให้เป็น หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 เลี้ยวเข้าตรงปากทางเข้าวัดกลางอ่างแก้วแล้วตรงตามทางมาประมาณ 4 กิโลเมตรเลี้ยวขวาก่อนถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เข้าซอยมาประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาอีกทีก็จะถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงหมู่บ้านคลองปีกนก

จำนวนผู้เข้าชม :558