พระแท่นบัลลังก์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระแท่นบัลลังก์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 อ.บ้านแท่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.40
longitude :  102.31
รายละเอียด :  เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย สร้างเป็นศิลปแบบลาวอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23- ? 24 ขนาดหน้าตักกว้าง 43.5 ซม.หน้าอกกว้าง 20 ซม.สูง 65 ซม.
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :317