พัทยาขาณุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พัทยาขาณุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ริมแม่น้ำปิง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วันสงกรานต์ นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย โดยถือเป็นวันที่ชาวไทยในสังคมทุกเพศทุกวัยให้ความสำคัญและร่วมกันสืบทอดกิจกรรมตามประเพณี ซึ่งต่างพร้อมใจกันสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์โครงการ ?พัทยาขาณุ? ริมหาดทราย และสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งเป็นการปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลังรู้คุณค่าและร่วมมือ สืบทอดมรดกวัฒนธรรมต่อไป
การเดินทาง :  เดินทางถนนหมายเลข 1074 เข้าเขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จะข้ามแม่น้ำปิง ก็จะถึง "พัทยาขาณุฯ"

จำนวนผู้เข้าชม :332