วัดวังพระธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังพระธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ไตรตรึงษ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบสถ์วัดวังพระธาตุ ได้รับการต่อเติมใหม่จากชาวบ้าน ภายในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเรียกขานกันว่า "หลวงพ่อเพชร" ใต้ฐานพระอุโบสถ ได้ขุดลงไปทะลุทั้งสองด้าน หากผู้ใดได้ลอดใต้ฐานพระอุโบสถ ชาวบ้านเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลสำหรับตนเอง
การเดินทาง :  จากตัวเมืองกำแพงเพชรไปทางทิศใต้ตามถนนพหลโยธินประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายสู่วัดวังพระธาตุ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร เมื่อถึงวัดวังพระธาตุ เดินทางตามเส้นทางเข้าสู่เมืองไตรตรึงษ์ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดวังพระธาตุ ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :607