วัดพระธาตุดอยน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอยน้อย หมู่ 11 ตำบลดอยหล่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.46
longitude :  98.80
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านดอยน้อย เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องซ้าย ซึ่งตำนานกล่าวว่าพระนางจามเทวีได้ทรงสร้างวัดขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จมาครองเมืองลำพูนตามคำเชิญของสุเทวฤาษี ประมาณ ปี พ.ศ.1201 ปัจจุบันพระธาตุดอยน้อยตั้งมาแล้ว 1,300 กว่าปี เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอันนำมาจากเมืองละโว้
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่มาทางทิศใต้ของเมือง 45 กิโลเมตร และเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร (ทางเข้าอยู่ตรงกันข้ามสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอดอยหล่อ)

จำนวนผู้เข้าชม :687