วิหารวัดหางดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิหารวัดหางดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดหางดง อ.หางดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  วัดหางดง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2320 ตามประวัติจัดแจ้งว่า สร้างประมาณ พ.ศ. 2027 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการจินา พ.ศ. 2489 ? 2491 รูปที่ 2 พระใบฎีกาอิ่นคำ ธีรปัญโญ พ.ศ. 2493 ? 2515 รูปที่ 3 พระอธิการสมบูรณ์ เตชธัมโม พ.ศ. 2520 ? 2523 รูปที่ 4 พระแสวงฐิตสาโร (รักษาการแทน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงใหม่ มาตามถนนสายเชียงใหม่-หางดง เลี้ยงตรงสุดถนนสี่เลน เข้าทางหมู่บ้านรุ่งอรุณ ประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :935