สะพานข้ามแม่น้ำแคว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.ท่ามะขาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสะพานประวัติศาสตร์อันยาวนาน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :411