วัดบ้านเขาพริก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านเขาพริก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเขาพริก ม. 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเพณีตักบาตรเทโว
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ตามถนนเส้นทางวังหามแห - เขาพริก

จำนวนผู้เข้าชม :378