หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่5 และ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  0
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :570