พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :414