ศุนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศุนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.เกาะเกิด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035702625
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เชิงเกษตร
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข347

จำนวนผู้เข้าชม :464