วัดทำเลไทย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทำเลไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ขนอนหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา วัดทำเลไทยได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2220 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง โดยพุทธศาสนิกชนที่อพยพมาจากเมืองสุพรรณบุรี มาตั้งถิ่นฐานและสร้างวัดขึ้นมาขนานนามให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ว่า ?วัดทำเลไทย? หมายถึง เป็นแหล่งทำมาหากินของคนไทยผู้อพยพ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2230 ผู้อุปถัมภ์วัดนี้แต่เดิม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมพระนครสวรรค์พินิต ปูชนียวัตถุสำคัญ พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง 84 นิ้ว ปางสมาธิ สร้างประมาณ พ.ศ.2359 โดยสมเด็จพระวันรัต ชาติภูมิคามประเทศ บางพระ จังหวัดนครชัยศรีเป็นผู้สร้าง ส่วนตัวพระอุโบสถนั้น ปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์ล่วงเสร็จแล้วเป็นครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2525 ภายในอุโบสถ มีภาพเขียนบนฝาผนัง เรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ที่ได้เขียนภาพขึ้นมาใหม่มีความงดงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง วิหารด้านเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูป ?หลวงพ่อดำ? หรือเรียกอีกพระนามว่า ?พระพทุธสิริจันทเกษม? สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2461 โดยเจ้าอาวาสรูปที่ 1 หลวงพ่อฟัก วิหารด้านใต้ ประดิษฐานรูปหล่อพระองค์ของอดีตพระมหากษัตย์ไทย ?สมเด็จพระนเรศวรมหาราช? ?สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช?
การเดินทาง :  ติดถนน 3477

จำนวนผู้เข้าชม :443