เกาะแลหนัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะแลหนัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแลหนัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  088-3901305
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่ราบลุ่มติดอ่าวไทย มีลักษณะคล้ายเกาะเพราะมีทะเลเวิ้งว้างอยู่เบื้องหน้า ส่วนอีก ด้านล้อมรอบด้วยป่าโกงกางต้นสูง เป็นชุมชนขนาดใหญ่
การเดินทาง :  เดินทางเส้นทางหลวง 43 สายหาดใหญ่-ปัตตานี ลัดเลาะผ่านบ้านเกาะตีหมุนระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :385