หอไตร, หอฉันท์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอไตร, หอฉันท์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเกาะตะเถียร ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.91
longitude :  99.09
รายละเอียด :  วัดเกาะตาเถียร ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะตาเถียร หมู่ที 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์นิการมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 25 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว 74 วา ติดต่อกับที่ดินนางช้วน และนายแปลก ทิศใต้ยาว 75 วา ติดต่อกับทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 47 วา ติดต่อกับคลองส่งน้ำชลประทาน ทิศตะวันตกยาว 37 วา ติดต่อกับถนนหลวง และมีธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 30 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบอยู่ใกล้กับลำน้ำปิง อาณาเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ สร้าง พ.ศ. 2491 ศาลาการเปรียญกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร ยาว 11 เมตร สร้าง พ.ศ. 2526 หอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ. 2457 กุฎีสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ หอไตรกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ. 2445 สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ 1 องค์ พระพุทธรูปอื่นอีกจำนวน 4 องค์ เป็นของเก่าเนื้อสัมฤทธิ์ วัดเกาะตาเถียร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2341 มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายกัณฑ์ โพธิ์กัณฑ์ กับนายสุก พรมมา เป็นผู้อุปถัมภ์วัดในระยะแรกๆมา ประชาชนชาวบ้านเกาะตาเถียร ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2486 มีพระภิกษุอยู่ประจำพรรษา 8 รูป สามเณร 4 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2468 เป็นต้นมา เจ้าอาวาสที่ทราบมี 8 รูป คือ รูปที่ 1 พระรุ่ง รูปที่ 2 พระตุ่น รูปที่ 3 พระยา รูปที่ 4 พระพิน รูปที่ 5 พระจันทร์ รูปที่ 6 พระพุฒ รูปที่ 7 พระครูพิศิฏสิกขการ พ.ศ. 2479 - 2500 รูปที่ 8 พระครูสุวัฒน์ธรรมกิจ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา
การเดินทาง :  เดินทางทางรถ ออกจากตัวเมือง ขึ้นเหนือผ่านจวนผู้ว่า ตรงมาตามทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่าน ต.หัวเดียด เข้าตำบลไม้งาม ประมาณ 1 กิโลเมตร วัดอยู่ขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :573