หาดปากบางภูมิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดปากบางภูมิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม. 3 ต.รัตภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :328