น้ำตกโตนลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกโตนลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม. 1 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.94
longitude :  100.60
รายละเอียด :  แหล่งธรรมชาติ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

จำนวนผู้เข้าชม :411