หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > นาหม่อม > วัดป่ากอสุวรรณาราม
วัดป่ากอสุวรรณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่ากอสุวรรณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. 7 ต.นาหม่อม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประกาศให้ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาขึ้น ณ หมู่ที่ 7 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2540 พระอุโบสถได้รับพระบรมราชานุญาตพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2541 มีความกว้าง 18.75 เมตร ยาว 35 เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 115 ตอนที่ 35 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2541
การเดินทาง :  เดินทางจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยใช้เส้นทางหมายเลข 43 มุ่งหน้าลง อ.จะนะ จ.สงขลา วัดป่ากอสุวรรณารามตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ฝั่งตรงข้างทางเข้าที่ว่าการอำเภอนาหม่อม

จำนวนผู้เข้าชม :350