วัดป่าโคกพระเจ้าใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าโคกพระเจ้าใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อบต.บ้านโคก/อบต.นางาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคก เป็นวัดป่าโคกพระเจ้าใหญ่ มีอนุสรณ์สถานมีพิื้นป่าขึ้นอยู่ร่มรื่นเป็นวัดเน้นการปฏิบัติวิปัสสนา
การเดินทาง :  ขอนแก่น ชุมแพ ทล.หมายเลข 12 ประมาณ 14 กม.แล้วแยกซ้ายเข้าเส้นทางสายบ้านทุ่ม มัญจาคีรี ทล.หมายเล 2062 อีก 44 กม.แล้วเข้าเส้นทางสาย มัญจาคีรี ชัยภูมิ ทล.หมายเลข 229 ประมาณ 12 กม.เลี้ยวขวาเข้าวัดอีก 12 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :393