คำผาตาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คำผาตาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.75
longitude :  102.35
รายละเอียด :  ผาหินสวด ถ้ำค้างคาว แหล่งต้นน้ำซับ
การเดินทาง :  เดินเท้าชม ธรรมชาติและดูทิวทัศน์

จำนวนผู้เข้าชม :401