พิพิธภัณฑ์โนนเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์โนนเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โนนเมืองเป็นเมืองโบราณ สมัยทวารวดี มีลักษณะเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น มีใบเสมาหินปักอยู่ในเมืองและพื้นที่โดยรอบ กรมศิลปากรโดยหน่วยงานศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น (ปัจจุบันคือ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น )ได้ดำเนินการขุดข้น ในปี 2525 จำนวน 7 หลุม และในปี 2534-23535 ได้รับงบประมาณการศึกษาและพัฒนาแหล่งจากโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง(โครงการอีสานเขียว) จึงได้ขุดค้นเพิ่มเติมอีก 6 หลุม รวมเป็น 13 หลุม โดยจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งให้ผู้ที่สนใจได้ชมและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนี้ได้อย่างใกล้ชิด
การเดินทาง :  จากตัวจังหวัดขอนแก่น สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 12 ระยะทาง 81 กิโลเมตร ถึงอำเภอชุมแพ เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกไปถนนทหารพรานที่ 25 ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายมือสู่เมืองโบราณโนนเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :399