หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สะเดา > ธรรมสถานแม่ชีสุขขี
ธรรมสถานแม่ชีสุขขี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธรรมสถานแม่ชีสุขขี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ทุ่งหมอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  -เดินทางโดยรถตู้โดยสาร หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ -เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :361