วัดโพธิ์เย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์เย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.87
longitude :  99.82
รายละเอียด :  ห่างจากตลาดลูกแกไปทางทิศเหนือ มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่ง ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า ?เขาพระแท่น? คือ มีพระแท่นอยู่บนเขา ประดิษฐานพระปฏิมากรองค์หนึ่ง นั่งขัดสมาธิ หันหน้าพระพักตร์เล็งตรงลงมายังต้นโพธิ์ใหญ่ริมแม่น้ำ ผู้คนที่สัญจรไปมาต่างๆได้พึ่งพาความร่มเย็นจากต้นโพธิ์ใหญ่ใบหนาต้นนั้น เป็นที่พักผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย ประกอบกับมีลมจากลำน้ำโชยมาให้ความสดชื่น ณ ที่แห่งนี้เดิมนั้นเป็นที่ตั้งของโรงเจชั่วคราว ซึ่งชนชาวจีนที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในย่านตลาดลูกแกร่วมกันจัดสร้างขึ้น ชื่อว่า โรงเจฮกซิ่วตั๊ว สำหรับใช้เป็นที่บำเพ็ญพุทธศาสนากิจตามความเลื่อมใส และเปลี่ยนเป็น ?วัดโพธิ์เย็น? เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ภายในมีพระอุโบสถซึ่งสร้างเสร็จในราวปี พ.ศ.๒๔๙๕ มีความสวยงามแบบศิลปะธิเบต นับว่าเป็นพระอุโบสถตามฝ่ายมหายานในพระพุทธศาสนามีพัทธสีมาถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เป็นพระอุโบสถแห่งแรกในประเทศไทย ภายในมีพระปฏิมากรพระศากยมุนีพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่กลางเป็นพระประธาน รองลงมามีพระไวโรจน์พุทธเจ้า และซ้ายขวามีรูปพระเวทโพธิสัตว์ และพระสังฆารามปาลโพธิสัตว์ นอกจากนี้ยังมีเบญจวัชรเจดีย์ หรือ เจดีย์ธิเบต ๕ องค์ จะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของวัดโพธิ์เย็น ปัจจุบันมีพระอาจารย์จีนวินยานุกร สุนทรธรรมภูษิต ปริยัติกิจโกศล (ท่านเจ้าคุณเย็นอี่) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย กรรมการสงฆ์จีนนิกาย เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น
การเดินทาง :  ลูกแกเป็นชื่อตลาด ขึ้นอยู่กับ ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ตลาดลูกแกตั้งอยู่ระหว่าง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี หากจะเดินทางจากตลาดลูกแกไป อ.บ้านโป่ง ราว ๙ กิโลเมตร, ไป จ.กาญจนบุรี ราว ๔๐ กิโลเมตร มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทางด้านหน้า มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-น้ำตกไทรโยคน้อยอยู่ด้านหลัง ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านโป่ง-กาญจนบุรี ตัดผ่านตัวตลาดลูกแก กับมีรถยนต์ประจำทางวิ่งตลอดเวลา

จำนวนผู้เข้าชม :428