แพปลาวังสังกะวาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แพปลาวังสังกะวาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บริเวณหน้าวัดหวายเหนียว ริมแม่น้ำแม่กลอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.91
longitude :  99.76
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน บรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลอง สำหรับประชาชนในเขตตำบลหวายเหนียวและใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไป-มา สามารถให้อาหารปลานานาชนิด เช่น ปลาสังกะวาด ปลาแรด ปลาตะเพียนและปลาชนิดอื่นอีกมากมาย
การเดินทาง :  เมื่อมาถึงอำเภอท่ามะกาให้เลี้ยวตรงแยกไฟแดงเข้ามาตามถนนสายท่ามะกา-หนองตากยา ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแล้วให้เลี้ยวซ้ายมาตามถนนเลียบแม่น้ำแม่กลองประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :421